Step 1
Step 2
Step 3
**แก้ไขจำนวน-ลบสินค้าในตะกร้า ตรวจสอบก่อนทำการสั่งซื้อ**

ตะกร้าสินค้าของคุณ

ลำดับ รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 ชาโสมอู่หลง 200
ลบสินค้านี้
2 ชาอู่หลงชนิดหอมพิเศษ 100
ลบสินค้านี้
3 อู่หลงใบชาเขียว 100
ลบสินค้านี้
4 ชาอู่หลงเบอร์ 17 350
ลบสินค้านี้
5 ชาอู่หลงเบอร์ 12 200
ลบสินค้านี้
6 ชายอดน้ำค้าง 300
ลบสินค้านี้
7 ชาข้าวหอม 200
ลบสินค้านี้

สรุปการสั่งซื้อ


มูลค่าสินค้า: 1,450 บาท

ค่าจัดส่ง: 90 บาท


ยอดสุทธิ

1,540

บาท