Step 1
Step 2
Step 3
**แก้ไขจำนวน-ลบสินค้าในตะกร้า ตรวจสอบก่อนทำการสั่งซื้อ**

ตะกร้าสินค้าของคุณ

ลำดับ รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 ชาข้าวหอม 200
ลบสินค้านี้
2 อู่หลงใบชาเขียว 100
ลบสินค้านี้
3 ชาโสมอู่หลง 200
ลบสินค้านี้
4 ชามะลิ 150
ลบสินค้านี้

สรุปการสั่งซื้อ


มูลค่าสินค้า: 650 บาท

ค่าจัดส่ง: 90 บาท


ยอดสุทธิ

740

บาท